3.08.2020
Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie Ostródzkim – edycja 4

Cel projektu:
Podniesienie w okresie 1.08.2020-31.08.2021 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 56 os (34K, 22M), mieszkańców gmin: Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty i Grunwald pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizacje kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla UP (porozumienie na wzór kontraktu socjalnego, IPD) z uwzględnieniem zaplanowanej w projekcie diagnozy osobowościowej zawierającej również opis sytuacji problemowych, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.
Zaplanowano zadania o charakterze:
- społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz usługi wspierające animacje lokalną
- zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia mentora/ coacha, wsparcie indywidualne
i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe
- zdrowotnym: badania lekarskie wskazujące brak przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże).

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 56 mieszkańców gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Grunwald pracujących w 4 grupach wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata. W efekcie projektu co najmniej 34% UP podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 20% w wymiarze zawodowym, 12 osób podejmie zatrudnienie, 32 osoby będą aktywnie poszukiwać pracy, 12 osób odbędzie staż zawodowy.
Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie Beneficjenta Kliknij TU


23.08.2023
"WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE" - FINAŁ

W sobotę, 23 września 2023 roku w Domu dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK” w Morągu miało miejsce uroczyste otwarcie doposażonej pracowni komputerowej. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 20 000 zł, uzyskanemu z Programu WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE zakupiono konsolę Playstation 5 wraz grą FIFA23, gogle VR oraz 4 laptopy z systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Otwarcia dokonali podopieczni wspólnie z Panią Krystyną Prajwocką – Prezesem Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin oraz Panią Jolantą Pilcek – dyrektorem placówki. Po wspólnym przecięciu wstęgi podopieczni Domu dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK” wypróbowali sprzęt. Działał bez zarzutu. Bez wątpienia dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, udało się zminimalizować zjawisko wykluczenia cyfrowego, objawiające się utrudnionym dostępem do nowoczesnego sprzętu ICT. Przy jego wykorzystaniu dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć m.in. w zajęciach z robotyki, które rozwijają kompetencje informatyczne. Zakupione wyposażenie umożliwi wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian. Po oficjalnym otwarciu pracowni, korzystając z pięknej wrześniowej pogody zorganizowano piana-party. Pozytywne emocje pozostaną na długo w pamięci podopiecznych Domów dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK” w Morągu.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych  https://www.wzmocnijotoczenie.plhttps://www.energetycznykompas.pl


19.09.2023
Wycieczka do Teatru i ZOO :)

Wycieczka do Teatru Muzycznego w Gdyni i do ZOO w Oliwie🥰😎 Było super🧚‍♂️🦁🐍🌞 Ta wspaniała przygoda to ciąg dalszy zajęć artystycznych uczestników Projektu😁


18.09.2023
WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin, które prowadzi 4 Domy dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK” w Morągu uzyskało dofinansowanie w wysokości 20 000 zł z Programu WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE. Realizacja projektu zakończy się 31.10.2023 r. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup konsoli Playstation 5 wraz grą FIFA23, gogli VR oraz 4 laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Przyczyni się to do unowocześnienia posiadanej pracowni komputerowej. Pozwoli też ograniczyć zjawisko wykluczenia cyfrowego. Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, skąd pochodzą środki na realizację Programu, 54 podopiecznych Domów dla Dzieci i Młodzieży PROMYK będzie mogło m.in. uczestniczyć w zajęciach z robotyki, które rozwijają kompetencje informatyczne. Stowarzyszenie zakupiło specjalistyczne klocki. Jednak do ich wykorzystania niezbędne są także laptopy, na które zabrakło środków. Zakupione laptopy bez wątpienia ułatwią również pracę wychowawcom. Zapewnią szerszy dostęp do technologii ICT. Pozwolą w szerszym stopniu korzystać z internetu w celach edukacyjnych. Laptopy, gogle VR oraz konsola Playstation wyposażą dzieci i młodzież – podopiecznych stowarzyszenia w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian. Cieszy nas to ogromnie!

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.plhttps://www.energetycznykompas.pl


31.03.2023
Meble dla Promyka

Kolejny raz nasze placówki wzbogaciły się o nowe meble, które pozyskaliśmy z Salonu Meblowego "ELŻBIETA" w Olsztynie. Pokoje naszych podopiecznych zyskały na funkcjonalności i estetyce. Jesteśmy wdzięczni za otwarte serce, zrozumienie i życzliwość.😍 Pani Elu dla Pani nasze uściski, pozdrowienia i wyrazy wdzięczności.❤️❤️❤️ 😁😁🥰😙


24.02.2023 - 03.04.2023
„Promyk optymizmu i nadziei” foto relacja


1.W ramach projektu "Promyk optymizmu i nadziei" realizowane są zajęcia kulinarne, których celem jest nabycie umiejętności przygotowywania posiłków i wiedzy na temat zdrowego trybu żywienia.
[FOTO RELACJA]
2.Zajęcia sensoryczne realizowane w ramach projektu "PROMYK optymizmu i nadziei"😁❤️
[FOTO RELACJA]

3.Kolejne zajęcia w ramach projektu dla starszej młodzieży, pt. "Drogowskaz do samodzielności" 🙂
[FOTO RELACJA]

4.C.d. zajęć kulinarnych-rodzinnych, wspólne gotowanie było ciekawym, nowym doświadczeniem.
[FOTO RELACJA]

5.Kolejne zajęcia kulinarne z uczestnikami projektu "Promyk optymizmu i nadziei", gdzie młodzi uczestnicy zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności przygotowywania posiłków, sałatek, deserów. Dużą atrakcją jest rodzinne gotowanie, w którym biorą udział rodzice i ich pociechy.😁🫕🥣🍕🍔🥦🥑🍅
[FOTO RELACJA]

6.W naszym projekcie ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sensoryczne😁❤️
[FOTO RELACJA]

7.Zajęcia artystyczne dają szansę wykazania się kreatywnością, pomysłowością i umożliwiają rozwój talentów😘🧚‍♀️🧚🧜‍♀️💃☘️
[FOTO RELACJA]

8.Kolejne zajęcia z naszego projektu "Promyk optymizmu i nadziei". Tym razem nauka pływania na basenie 😁🏊‍♀️🤽‍♂️
[FOTO RELACJA]

9.Warsztaty z rodzicami są kolejnym działaniem projektu "Promyk optymizmu i nadziei".
[FOTO RELACJA]


24.02.2023
„Promyk optymizmu i nadziei”

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania rodzin realizuje projekt pt. „Promyk optymizmu i nadziei!”, współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu podopieczni Domu Dla Dzieci i Młodzieży PROMYK zostaną objęci następującym wsparciem: 1. Otrzymają indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawnik, psycholog i pedagog). Uczestnicy otrzymają specjalistyczną pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. 2. Zorganizowane zostaną grupowe zajęcia polisensoryczne, skierowane przede wszystkim do podopiecznych z niepełnosprawnościami , dzieci z problemami emocjonalnymi. 3. Dla rodziców odbędą się warsztaty zwiększające ich kompetencje rodzicielskie. 4. Zorganizowane zostaną wspólne warsztaty kulinarne. Udział w warsztatach wezmą podopieczni wraz ze swoimi rodzicami. 5. Podopieczni wraz z rodzicami będą mogli uczestniczyć w rodzinnych warsztatach kreatywnego spędzania czasu, podczas których trener zaprezentuje formy kreatywnego spędzania czasu wolnego (gry planszowe, zabawy, animacje). 6. Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży będą miały na celu nabycie/rozwinięcie umiejętności, które istotne są podczas samodzielnego funkcjonowania. 7. Zajęcia z wizerunku i gospodarowania budżetem domowym. 8. Robotyka pozwoli rozwinąć kompetencje ICT oraz kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość. 9. Nauka pływania na basenie w Morągu. 10. Prowadzone będą warsztaty artystyczne podczas których uczestnicy ćwiczyć będą prezentację artystyczną poprzez emisję głosu, dykcję, interpretację – powstanie amatorska grupa teatralna. 11. Zorganizowany zostanie 3-dniowy wyjazd do Gdańska, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu! Na bieżąco będziemy informować o realizacji projektu poprzez zamieszczanie relacji pisemnych i fotograficznych 😉


11.06.2022
„Jubileuszowy XXV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej” foto relacja

Dnia 11 czerwca 2022r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 odbył się Jubileuszowy XXV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego . Organizatorami wymienionego przedsięwzięcia było Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Projekt został sfinansowany w przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Dzięki tym finansom mogliśmy zapewnić zawodnikom placówek puchary, medale, nagrody, upominki i wspaniałą sportową zabawę. Na Turniej zgłosiły się drużyny z następujących placówek: Szymonowo, Powiat Olsztyński, NMOS w Olsztynie, Pasym, Frombork, Pasłęk, Morąg 1 i Morąg 2. W sumie było osiem drużyn. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na otwarciu tego sportowego wydarzenia przybył sam Pan Marek Gustaw Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Pani Bernadeta Hordejuk Przewodnicząca Sejmiku Województwa. Wspólnie z Panią przewodniczącą dokonaliśmy otwarcia turnieju. Przedtem jednak Pan Marszałek złożył serdeczne gratulacje organizatorom, dziękując za realizację tego przedsięwzięcia służącego dzieciom i młodzieży. Prezes Krystynie Prajwockiej oraz dyrektor Jolanie Pilcek wręczył kwiaty, ponadto na ręce prezesa Stowarzyszenia przekazał podziękowanie od władz wojewódzkich z okazji Jubileuszu-25 lat działalności na rzecz rozwoju sportu wśród podopiecznych placówek. Organizatorzy nie kryli satysfakcji z faktu, że ta ciężka praca została doceniona. Był to bardzo miły gest.🥰😍💞💗💓 W uroczystej ceremonii wręczania pucharów i nagród uczestniczyli: Stanisław Szeluga przedstawiciel Starostwa Ostróda, Andrzej Guzowski, Leszek Biernacki zastępca Burmistrza Morąga, Stanisław Kwieciński- Kawaler Orderu Uśmiechu. Zawsze cieszy nas fakt, że władze wojewódzkie, miejskie, powiatowe popierają nasze działania. W Naszym przypadku jest to już tradycja, bo robimy to od 25 lat. Taka sportowa impreza jest niewymiernym aspektem wychowawczym. Sport w wychowaniu młodzieży jest bardzo ważny, pomaga prawidłowo kształtować pozytywne emocje i cechy wolicjonalne, szacunek dla drugiego człowieka , do własnej pracy. 😄🥰 Urząd Marszałkowski od wielu lat wykazuje ogromne poparcie i życzliwość dla naszych działań, dając młodym ludziom szansę rozwoju, drogę do sukcesów co też pomaga w przygotowaniu się do życia w społeczeństwie. Bez tych funduszy nie zrealizowalibyśmy tego przedsięwzięcia.💞💗

Nasi sponsorzy:

Urząd Marszałkowski – główny finansjer turnieju

Ubojnia Drobiu „Prosper” Łukta- zapewnienie wyżywienia

Andrzej Guzowski – każdego roku funduje nagrodę najlepszemu bramkarzowi i dla wszystkich uczestników pierogi na obiad

Wojewódzki Związek Piłkarski Olsztyn – obsługa sędziowska

Urząd Miasta Morąg – udostępnia boisko „Orlik”😍🥰💐❣️❣️❣️


11.06.2022
„Jubileuszowy XXV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej”


Dnia 11 czerwca 2022r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 odbędzie się Jubileuszowy XXV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorami wymienionego przedsięwzięcia jest Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin, Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu oraz nasz wieloletni Przyjaciel i pomysłodawca turnieju - Andrzej Guzowski. Projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Obsługę sędziowską zapewni Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej. Dzięki wsparciu wyżej wymienionych, organizatorzy mogą zapewnić zawodnikom placówek puchary, nagrody, upominki i wspaniałą sportową zabawę. Od wielu lat wspiera nas w tym przedsięwzięciu Ubojnia Drobiu „Prosper” Łukta. Turniej jest okazją do nawiązania nowych kontaktów, integracji wychowanków placówek z całego województwa i oczywiście okazją do zdrowej rywalizacji sportowej oraz zaprezentowania umiejętności piłkarskich. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wspólnej zabawy i dopingowania drużynom Turnieju.


17.06.2021
„Trzech Muszkieterów”


W piątek 17 czerwca br. mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w naszym Domu „Trzech Muszkieterów” – Pana Norberta Krzemińskiego, Stanisława Kwiecińskiego Kawalera Orderu Uśmiechu oraz Artura Anasiewicza. Jak przystało na Muszkieterów niosących pomoc potrzebującym, nasi goście przyczynili się do realizacji wielkiego zadania – położenie polbruku na terenie naszego Domu. Mimo własnych problemów, zobowiązań, znaleźli czas i fundusze by nas wesprzeć. Dzięki Ich staraniom, determinacji, ogromnemu osobistemu zaangażowaniu, otwartości na innych mamy estetyczną , piękna i funkcjonalną drogę do mieszkań dzieci. Dziękujemy jeszcze raz i po stokroć dziękujemy!!!😍❤! Pozdrowienia z Morąga!!!❤😘


09.02.2022
„Meble Wójcik”


PRZESYŁAMY WIELKIE PODZIĘKOWANIA ❤❤❤ FIRMIE MEBLE WÓJCIK ZA POMOC😙😙😙 Kolejny raz przekazali nam mebelki, by pokoje naszych dzieci były piękniejsze i bardziej przytulne.


17.06.2021
„Trzech Muszkieterów”


W piątek 17 czerwca br. mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w naszym Domu „Trzech Muszkieterów” – Pana Norberta Krzemińskiego, Stanisława Kwiecińskiego Kawalera Orderu Uśmiechu oraz Artura Anasiewicza. Jak przystało na Muszkieterów niosących pomoc potrzebującym, nasi goście przyczynili się do realizacji wielkiego zadania – położenie polbruku na terenie naszego Domu. Mimo własnych problemów, zobowiązań, znaleźli czas i fundusze by nas wesprzeć. Dzięki Ich staraniom, determinacji, ogromnemu osobistemu zaangażowaniu, otwartości na innych mamy estetyczną , piękna i funkcjonalną drogę do mieszkań dzieci. Dziękujemy jeszcze raz i po stokroć dziękujemy!!!😍❤! Pozdrowienia z Morąga!!!❤😘


05-14.05.2021
Polbruk


W dniach od 5 do 14 maja 2021r. trwały na terenie naszej placówki prace związane z utwardzeniem nawierzchni – wyłożenie kostką betonową. Obecnie droga, na której po deszczu stały kałuże, a dzieci musiały je omijać jest wyłożona kostką, estetyczna i funkcjonalna, dostosowana do przejazdu samochodów ciężarowych. To wszystko za sprawą Ludzi Dobrej Woli, którzy zakupili niezbędne materiały oraz wykonali prace związane z tą inwestycją. Bez wsparcia i zaangażowania ludzi o Wielkich Sercach nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak dużego przedsięwzięcia. Jesteśmy wdzięczni za wszystko i z całego serca dziękujemy!!!


29.01.2020
42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu

W środę gościliśmy w placówce wspaniałych Przyjaciół, 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu, którzy przekazali naszym podopiecznym dwa kartony czekolad. Fundatorami tych słodkości byli honorowi krwiodawcy którzy czekoladami za oddaną krew obdarowali mieszkańców naszego domu. Dziękujemy za ten wspaniały gest, pamięć, i wielkie serca wszystkim zaangażowanym w tę piękną akcję. Przesyłamy moc uścisków i pozdrowień od dzieci.


31.12.2019
16 batalion zmechanizowany

Mikołaje z 16 batalionu zmechanizowanego również zawitali do nas z paczkami i niespodziankami, które dotarły do dzieci wraz z wspaniałymi życzeniami przekazanymi przez Dowódcę 16 bz ppłk Dariusza Szlachtowicza. Wszystkim żołnierzom zaangażowanym w akcje świąteczną składamy serdeczne życzenia w Nowym Roku 2020 i jeszcze raz z serca DZIĘKUJEMY


25.12.2019
Wojska Obrony Terytorialnej

Wspaniali Mikołaje z Wojsk Obrony Terytorialnej zawitali w Świątecznym czasie do naszego domu i dzieci ❣️Dziękujemy i życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2020


24.12.2019
Kibice Stomilu

Dzisiejszego dnia niespodziankę zrobili nam kibice Stomilu Olsztyn i Mateusz Szpakowski "Szpaku", którzy ufundowali naszym pociechom prezenty. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ten gest i życzymy naszym darczyńcom spokojnych Świąt w gronie rodziny


23.12.2019
Jasełka

W tym roku dzięki Mikołajom z różnych stron, którzy odebrali listy naszych dzieci spełniły się marzenia wszystkich dzieci z naszego Domu PROMYK, PROMYK 1 i PROMYK 2 w Morągu. Dodatkowo dotarły jeszcze packi z Olsztyna SP 3 i od Stowarzyszenia Wieś Jabłkowych Smaków w Starych Jabłonkach i OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ również ze Starych Jabłonek. Dzieci wraz z wychowawcami dały występ prześlicznych Jasełek, które nastroiły nas wszystkich na Świąteczny czas. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim darczyńcom, ludziom o Wielkich i życzliwych Sercach


23.12.2019
Mikołaje z Alior banku

Mikołaje z Alior Banku spełniły najskrytsze marzenia 18 dzieci z naszego domu . Dziękujemy


23.12.2019
Mikołaje i Elfy z Dobrego Miasta

Mikołaje i Elfy z Dobrego Miasta, Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego znowu przyjechały do nas z prezentami. Pani Agata Jankowska razem z Kamilą Szmit, Emilią Migryt, Joanną Frąckiewicz, Dorotą Bartnicką, Natalią Buczyńską, Iwoną Matulewską, Agnieszką Ozga. Dziękujemy za prezenty i serdecznie pozdrawiamy Wesołych Świąt!!!


23.12.2019
Mikołaje ze SPA

Resort Spa NARIE - Pan Jan Mamiński za pomocą swoich wspaniałych Elfów pod postacią Pań Moniki i Marty dowiozl dla naszych dzieci wspaniałe słodycze. Dziękujemy


20.12.2019
Telewizorki

W piątek wieczorem para "Mikołajów" podarowała nam dwa telewizory, które są wyposażone w Smart TV itp. Dzieci napisaly listy i Wspaniali ludzie z Olsztyna spełnili te życzenia. Dziękujemy !


21.12.2019
Kolejne podarunki :)


W sobotę odwiedziła nas Pani Paulina i Pan Jakub że Straszyna, przywieźli do naszego domu firanki, dywaniki, kanapę i tkaniny z których będziemy szli piękne zasłony. Dzkujemy serdecznie i Wesołych Świąt.


19.12.2019
Mikołaje z Przedszkola


Dziękujemy serdecznie Mikolajom z Niepublicznego Przedszkola w Łukowie i Węgrowie. Moc uścisków i całusów od wszystkich dzieci z Promyka w Morągu


09.12.2019
Listy do Mikołaja


Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i dzieciaki w naszym Domu Promyk szukają Mikołaja, który pomoże im spełnić marzenia z listów z grupy rówieśników.


07.12.2019
TVN-Mikołajki


Fundacja TVN "NIE jesteś Sam" również pamiętała o naszych dzieciaczkach i jak co roku otrzymaliśmy smakowite Krówki i Misie z nowej edycji . Dziękujemy Kochani.


06.12.2019
Mikołajki


Dzisiaj SAMBOROWSCY PATRIOCI i Firma ADAMIX zrobiła naszym dzieciakom Mikołajkową niespodziankę ... Dziękujemy serdecznie !


01.12.2019
Mamy samochód !


Po naszym wypadku w kwietniu 2019 borykaliśmy się z ogromnym brakiem samochodu. Pozyskaliśmy dopłatę około 1/3 ceny zakupu w ramach Konkurs PROO-5 Edycja 2019 i zakup używanego samochodu w bardzo dobrym stanie został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społecznego Obywateli ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Dziękujemy również Przyjaciołom z Rotory Club Olsztyn za ogromna pomoc w tej sprawie.


30.10.2019
TVN nie jesteś sam

Pragniemy serdecznie podziękować Fundacji TVN Nie Jesteś Sam za paczki z podarunkami, które otrzymaliśmy. Zawartość to głównie markowa odzież, z której na pewno ucieszą się nasi podopieczni. To nie pierwszy raz kiedy dostajemy od Fundacji TVN wsparcie.
Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Przesyłamy buziaki i życzymy zdrowia !


23.10.2019
Szkolenie

Firma ATON (Security for Business) przeprowadziła szkolenie dla pracowników naszej placówki. Szkolenie obejmowało 3 moduły:
Moduł I
Nauczanie Pierwszej Pomocy dla pracowników oraz wychowanków Domu dla Dzieci i Młodzieży "Promyk".
Moduł II

Zagrożenia wypaleniem zawodowym pracowników Domu dla Dzieci i Młodzieży.
Moduł III

Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych.


xx.07.2019
Zdobył uprawnienia dzięki Rotarianom


05.07.2019
XIII Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc

W dniach 04-05.07.2019r. w Bydgoszczy odbył się przegląd twórczości dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku skupiono się na dwóch kategoriach festiwalowych: taniec i śpiew. Pierwszego dnia festiwalu w drodze przesłuchań profesjonalne jury złożone z artystów i instruktorów najważniejszych bydgoskich instytucji edukacyjnych i kulturalnych wyłoniło finalistów Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc. Finaliści prezentowali swe umiejętności następnego dnia jako suport przed przedstawieniem przygotowanym w ramach X Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”.
Dla uczestników przygotowano różnego rodzaju warsztaty i atrakcje:
- zwiedzanie miasta,
- rejs statkiem po Brdzie
- warsztaty taneczne z uczestnikiem programu „You can dance” – panem Rafałem „TITO” Kryla

Uczestniczyliśmy aktywnie w tym wydarzeniu przystępując do konkursu w kategorii taniec. Placówkę reprezentował zespół „Crazy Team” w składzie: Anita Ludwiczak, Wiktoria Lipowska i Nikola Kropidłowska. Dziewczęta zajęły na Festiwalu I miejsce. Jesteśmy dumni z naszych wychowanek i życzymy im dalszych sukcesów.

Natomiast Damian Zakrzewski szkolił się w tańcu przez 10 dni na X Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych „Radosne Serca” w Biskupinie. I wraz z innymi uczestnikami warsztatów występował w przedstawieniu „Mój Smok”. Widowisko było fantastyczne. Gratulujemy talentów aktorskich, wokalnych i tanecznych.


xx.06.2019
Piknik Rodzinny

Piknik Rodzinny


15.06.2019
. . .


15.06.2019
XXIV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

XXIV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych pod patronatem Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej odbył się dnia 15 czerwca 2019r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2. Organizatorami wymienionego przedsięwzięcia było Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Projekt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Andrzeja Guzowskiego „Pierogarnia u Jędrka” Elbląg. Natomiast Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej zapewnił nieodpłatną profesjonalną obsługę sędziowską i drobne upominki dla zawodników. Dzięki wsparciu finansowemu organizatorzy mogli zapewnić zawodnikom placówek biorących udział w turnieju puchary, nagrody, upominki oraz wspaniałą sportową zabawę. W tym roku do Turnieju zgłosiły się drużyny z następujących placówek: Olsztyn , Elbląg, Pasym, Frombork, Lidzbark, Pacółtowo, Olsztynek, MOS Olsztyn oraz Morąg. Otwarcia turnieju dokonał Andrzej Guzowski inicjator, pomysłodawca, społecznik i niezawodny Przyjaciel naszej placówki. Pan Andrzej od 24 lat jest obecny na organizowanym turnieju i zawsze udziela nam wsparcia finansowego , rzeczowego a także sercem i duchem jest z nami. Od wielu lat jest fundatorem pucharu dla najlepszego bramkarza. Zwycięzcą XXIV Turnieju okazała się drużyna z Lidzbarka. Dzięki pozyskanym funduszom organizatorzy zapewnili atrakcyjne nagrody dla wszystkich drużyn oraz indywidualne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.
Medaliści Turnieju:
I miejsce Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mario” w Lidzbark
II miejsce Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu
III miejsce Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” Frombork
Pozostałe placówki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrody indywidualne otrzymali
Najlepszy bramkarz – zawodnik z Elbląga
Król strzelców - zawodnik z Fromborka
Najlepszy zawodnik – zawodnik z Pacółtowa
Fair Play – zawodnik Fromborka
Najmłodszy uczestnik – zawodnik Pacółtowa
Nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Guzowski. Pragniemy podkreślić że Urząd Marszałkowski od wielu lat wykazuje ogromne poparcie i życzliwość dla naszych działań, dając młodym ludziom szansę rozwoju, drogę do sukcesów, co jest niezmiernie ważnym aspektem wychowawczym i znaczącym w przygotowaniu się do życia w społeczeństwie. Natomiast Andrzej Guzowski jest z nami od 24 lat, to on pomysłodawca tego zadania, który mimo wielu własnych problemów zawsze znajduje dla nas czas, nawet własną rodzinę angażuje w realizację tego przedsięwzięcia. Pozyskuje nowych miłośników sportu którzy dołączają do grona naszych sympatyków. Boisko „Orlik” udostępnił nam Urząd Miasta Morąg a szczególne słowa uznania należą się Panu Szymonowi Steć za osobiste zaangażowanie, życzliwość i pomoc. Wyżywienie dla uczestników turnieju zagwarantowała Ubojnia drobiu „Prosper” w Łukcie, która od 24 lat udziela nam pomocy i wsparcia, jest to nieoceniona pomoc, której doświadczamy nie tylko w czasie turnieju. Obsługę sędziowską sprawowali: Zenon Kubaszek i Mirosław Lewczuk. Od kilku lat otrzymujemy wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia od Przemysława Kułakowskiego - „Gratka” Morąg. Bez wsparcia, życzliwości i serca wymienionych firm i osób realizacja tego zadania byłaby niemożliwa. Wielkie Dzięki. Słowa uznania i szacunku należą się pracownikom placówki, którzy wykazali ogromne osobiste zaangażowanie w przygotowania do zawodów i w dniu jego trwania. Wszystkim drużynom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i liczymy na uczestnictwo w turnieju w przyszłym roku.


xx.06.2019
Rajd Rodzinny

Rajd Rodzinny


24.04.2019
XXIV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Już niedługo !


02.03.2019
Spotkanie z gwiazdami w restauracji Jeff's

W dniu 2 marca 2019, w sobotę 30 Dzieci od godziny 12:00 w restauracji Jeff’s w Warszawie byliśmy gośćmi wspaniałych gwiazd z Polskiej sceny i biznesu. Restauracja Jeffs znajduje się przy ulicy Żwirki i Wigury 32 (Pole Mokotowskie). Spotkaliśmy ludzi , których dotychczas można było zobaczyć tylko na szklanym ekranie albo na deskach teatrów.Wspaniałe wspomnienia i wrażenia pozostaną nam na zawsze. Dziękujemy serdecznie za wspaniałą atmosferę, prezenty i uśmiech, który udzielał się wszystkim!!!


21.12.2018
Prezent z Holandii Wielki jak TIR

W sobotę 22 grudnia dotarły do naszego Domu dary z ubraniami z Holandii od Jana i Ali Van der Pall. Pan Andrzej przywiózł te rzeczy tirem, dziękujemy bardzo serdecznie za ten transport. Rozładunek poszedł sprytnie dzięki zaangażowanym wychowawcom Pani Kasi, Ali, Marzenie i Panu Robertowi P. , Bogdanowi i Henrykowi oraz panstwo Ewa i Tomek wrza z synem Maćkiem i jego kolegą pomagali a także zaprzyjaźniony z naszym domem Pan Robert. Również mój mąż Marek. Wszyscy szybko i sprawnie rozlafowali 70 m kwadratowych tira. Pozdrawiam serdecznie Jana i Ali z Holandii. Dziękujemy !!!


21.12.2018
Warta

Serdeczne podziękowania TUiR Warta i jej Agentom za przekazanie czeku na rzecz podopiecznych z naszej placówki . Dzięki temu wsparciu dzieci otrzymały odzież zimową i niezbędne im rzeczy osobistego użytku. Jeszcze raz z serca DZIĘKUJEMY!!!!


20.12.2018
Dziękujemy naszym "Mikołajom"

21.12.2018
Wolontariusze z Alior Banku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wolontariusze z Alior Banku ufundowali 16 paczek najmłodszym naszym podopiecznym w wieku od 4 do 12 lat. Pozostałe starsze dzieci były obdarowane oprócz paczek od Św. Mikołaja, wspaniałymi kubkami zrobionymi indywidualnie przez Wolontariuszy z Alior Banku. Kubki były przepiękne i sentencje zapisane na nich losowo, trafiały w samo sedno do młodzieży co wywołało ogromną radość i wzruszenie. Opisy na kubkach trafnie oddawały nastrój lub stan ducha obdarowanego dziecka. Dziękujemy za tą wspaniałą akcję , piękne kubki i jeszcze wspanialsze paczki, które spełniały marzenia dzieci. Była to odpowiedź Wolontariuszy na listy ręcznie pisane przez dzieci z naszego Domu. Rozdanie tych przepięknych prezentów odbyło się w naszym Domu 21 grudnia 2018r podczas uroczystego spotkania Wigilijnego , po występie dzieci w pięknym świątecznym przedstawieniu według Charles Dickens „Opowieść Wigilijna”. Jeszcze raz z Serca DZIĘKUJEMY!!!!!


14.12.2018
Mikołajkowy zawrót głowy

Dzieci nasze zaprezentowały wspaniałe przedstawienie przygotowane przez wychowawców, Panie: Martę Piechota-Zep, Agnieszkę Żółtowską i Katarzynę Łuczko –Ciesielską- „O powieść Wigilijna” na motywach Charlesa Dickensa. Opowieść była dodatkowo uatrakcyjniona tańcem duchów przygotowanym przez Panią Ewę Wiśniewską. Dzieci i Młodzież występ swój dedykowały uczniom i nauczycielom ze Szkoły Nr3 w Olsztynie. Gościem honorowym był nasz Kawaler Uśmiechu Pan Stanisław Kwieciński. Po występie otrzymaliśmy prezent od Pani Dyrektor Joanny Sędrowskiej w postaci słodyczy i wspaniałego skrzata Mikołaja z emblematem szkoły. Następnie zaproszono nas na słodki poczęstunek w bibliotece szkoły. Potem Pan Stasiu wraz z Rotarianinem i Przyjacielem naszego Domu Panem Krzysztofem Marczakiem ugościli nas w McDonald’s, gdzie z ogromną przyjemnością wspólnie z nimi zjedliśmy obiad. Dziękujemy Wszystkim za ten fantastyczny wyjazd w serdecznej i miłej atmosferze.


30.11.2018
Zakończenie projektu Świetlica Środowiskowa 2018

Z dniem 30 listopada 2018r Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin zakończyło realizację projektu – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych –Świetlica Środowiskowa. Dzieci były objęte opieką i wsparciem od 1 marca 2018r. przez trzy dni w tygodniu w godzinach 15.00-18.00. W ramach zajęć rozbudzano ich zainteresowania, uczyły się aktywnej formy spędzania czasu wolnego, uczestniczyły w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w celu wyrównania braków edukacyjnych Ponadto objęte były zajęciami które miały na celu uczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności komunikowania się z rodzicami i między sobą. Dodać należy że uczestnicy zajęć w Świetlicy objęci byli opieką socjalną, zapewniono im 2 posiłki (podwieczorek i kolację), które przygotowywały wspólnie z wychowawcami. Celem tych zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny, zasadami prawidłowego odżywiania oraz uczenie samodzielności. Organizowane były spotkania z rodzicami, by wzmocnić pozycję rodziny, uświadomić im rolę w życiu dziecka i szansę na poprawę sytuacji rodzinnej. Ścisła współpraca rodziców z wychowawcami wzmocniła pozycję rodzin, poprawie uległy relacje w rodzinach, wzmocnione zostały kompetencje rodziców i poczucie własnej wartości oraz samopoczucie dzieci w szkole poprzez zapewnienie im powodzenia szkolnego. Projekt ten zrealizowano dzięki środkom Urzędu Miasta Morąg a nade wszystko dzięki zrozumieniu problemu i przychylności Burmistrza Morąga Pana Tadeusza Sobierajskiego oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Iwony Florczak Osękowskiej. Bez środków w/w Stowarzyszenie nie byłoby w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia.


16.06.2018
XXIII Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Kolejny, już XXIII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych pod patronatem Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej odbył się dnia 16 czerwca 2018r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2. Organizatorami wymienionego przedsięwzięcia było Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Projekt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Andrzeja Guzowskiego „Pierogarnia u Jędrka” Elbląg, WMZPN oraz Firmę Silvant Elbląg. W tym roku profesjonalną obsługę sędziowską zapewnił Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej. Dzięki wsparciu finansowemu wyżej wymienionych, organizatorzy mogli zapewnić zawodnikom placówek puchary, nagrody, upominki i wspaniałą sportową zabawę. Na Turniej zgłosiły się drużyny z następujących placówek: Olsztyn , Elbląg, Pasym, Frombork, Orneta, Lidzbark, Pacółtowo, Marwica, Morąg oraz MOS Olsztyn, która pierwszy raz uczestniczyła w turnieju. Otwarcia turnieju dokonał wice starosta powiatu Edmund Winnicki. Zwycięzcą Turnieju została drużyna z Lidzbarka. Dzięki pozyskanym funduszom organizatorzy zapewnili atrakcyjne nagrody dla wszystkich drużyn oraz indywidualne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.
Medaliści Turnieju:
I miejsce Dom Dla Dzieci „Mario” w Lidzbark
II miejsce Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” Frombork
III miejsce Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku
Pozostałe placówki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
IV miejsce Dom Dziecka Pacółtowo
V miejsce „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Olsztyn
VI miejsce Centrum Ekonomiczno Administracyjne Domów Dla Dzieci Pasym
VII miejsce POW „Mój Dom” Orneta
VIII miejsce Dom Dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” Morąg
IX miejsce Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Elbląg
X miejsce Dom Dla Dzieci „Zgoda” Olsztynek
Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz – sportowiec z OCPD Olsztyn –nagroda ufundowana przez Andrzeja Guzowskiego.
Król strzelców - zawodnik Lidzbark
Najlepszy zawodnik – Frombork
Najsympatyczniejszy zawodnik –Morąg
Najmłodszy zawodnik - Pacółtowo
Nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Guzowski, Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej, Silvant Elbląg.
Boisko „Orlik” udostępnił nam Urząd Miasta Morąg.
Jacht Club Ostróda ufundował upominki dla uczestniczących drużyn.
Wyżywienie dla uczestników turnieju zagwarantowała Ubojnia drobiu „Prosper” w Łukcie.
Obsługę sędziowską sprawowali: Zenon Kubaszek i Mirosław Lewczuk.
Wspierali nas w tym przedsięwzięciu:
- Przemysław Kułakowski „Gratka” Morąg.
- Jarosław Senyczak i Katarzyna Szymańska z Ostródy.
Kolejny już rok w/w uczestniczą w organizowanym przez nas turnieju. Uczestnicy Turnieju wyjechali z Morąga zadowoleni i z niecierpliwością oczekują kolejnego spotkania za rok. Wymienionym osobom i instytucjom oraz pracownikom morąskiej placówki serdecznie dziękujemy za pomoc finansową, rzeczową, zainteresowanie i osobiste zaangażowanie. Drużynom i opiekunom serdecznie gratulujemy i liczymy na spotkanie w przyszłym roku.


02.06.2018
Rajd Rowerowy

To już X Rodzinny Rajd Rowerowy. Organizatorem było Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin oraz sekcja Turystyczno-Krajoznawcza „Włóczykij” działająca przy Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Opiekunem i założycielem sekcji Włóczykij” jest Sławomir Truszkowski - wychowawca placówki, który odpowiada za przebieg Rajdu. Od dziesięciu lat Rodzinny Rajd Rowerowy objęty jest patronatem Burmistrza Morąga. Urząd Miasta Morąg wspiera finansowo realizowany przez Stowarzyszenie projekt, przeznaczając pieniądze na zakup koszulek a ostatnio kamizelek dla uczestników. Dzięki wsparciu Samorządu możemy realizować tego typu przedsięwzięcia. Rozwój sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży Samorząd zawsze traktuje priorytetowo. Tego typu przedsięwzięcia integrują rodziny. Dostarczają one wszystkim nowych wrażeń, przeżyć, doświadczeń, uczą pracy w zespole. Dają możliwość poznawania okolic, krajobrazów, zabytków a jednocześnie aktywnie spędzać czas wolny. W X Rodzinnym Rajdzie Rowerowym wzięło udział 39 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki ufundowane przez Urząd Miasta. Dyplomy za uczestnictwo otrzymali:
- najliczniejsza rodzina uczestnicząca w rajdzie
- najstarszy zawodnik
- najmłodszy zawodnik
Wyrażamy swą wdzięczność i uznanie dla Pana Burmistrza Morąga oraz Jego Współpracowników za owocną współpracę. Bezpieczeństwo uczestnikom rajdu zapewniła Policja Morąg – bardzo dziękujemy.


27.05.2018
Piknik Rodzinny

Tego roku Piknik Rodzinny odbył się pod hasłem „Rodzina Dom Ojczyzna, a organizowany przez placówkę i Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin. Piknik rozpoczęto wspólnym czytaniem wiersza Marii Konopnickiej „Co słonko widziało” odczytany przez Przyjaciół naszego domu. Jak co roku uczestniczyli w nim również rodzice naszych wychowanków, zaproszeni goście i sponsorzy oraz mieszkańcy miasta. Dzięki hojności firm i ludzi o Wielkich Sercach mieliśmy bardzo interesujące i wartościowe fanty na aukcję, z której dochód przeznaczony zostanie na wypoczynek letni naszych wychowanków. Nowością wprowadzoną do tradycji Pikników był mecz towarzyski GOSPODARZE-GOŚCIE o Puchar przechodni ufundowany przez Pana Przemysława Kułakowskiego z firmy „GRATKA”. Można też było za niewielkie pieniądze skosztować grochówki, kiełbaski z grilla, swojskiego smalczyku czy ciast własnego wypieku. Odbył się konkurs literacki, rodzinne malowanie kredą i zawody wędkarskie, a chętni mieli możliwość zakupienia wspaniałych usług i towarów na aukcji dobroczynnej. Amatorzy adrenaliny mieli okazję przejechać się samochodem terenowym dzięki Panom Pawłowi , Jackowi i Mirosławowi. Natomiast najmłodsi skakali na trampolinie, bawili się razem w grach i zabawach terenowych, mogli skosztować wspaniałych gofrów świeżo robionych prze Panią Dorotę Pietkiewicz i korzystali ze zjeżdżalni od Firmy BARTBO, która robiła furorę wśród młodszych uczestników Pikniku. Zebraliśmy na wakacje dla naszych podopiecznych ponad 5 tysięcy złotych. Składamy więc wielkie podziękowania wszystkim sponsorom i uczestnikom Pikniku, gdyż dzięki nim przynajmniej część naszych dzieci będzie miała możliwość spędzić choć kilkanaście dni poza placówką. Dyrekcja , Prezes oraz Dzieci i Młodzież Domu „Promyk” w Morągu składają serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za pomoc przy zorganizowaniu Pikniku Rodzinnego, którego dochód zostanie przeznaczony na wypoczynek letni dla naszych podopiecznych. Okazana pomoc z Państwa strony, ogromne zainteresowanie naszymi problemami, to nie pierwszy taki wspaniały gest z Waszej strony, ma to dla nas ogromne znaczenie. Za ten dar serca przesyłamy bukiet najwspanialszych życzeń, radości każdego dnia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu, szczęścia, szczególnie zdrowia i dużo miłości. Życzymy również wielu sukcesów zawodowych i prywatnych !
Pozdrowienia od Wychowanków, Dyrekcji i całej kadry naszego Domu!

Jolanta Pilcek

Nasi sponsorzy i darczyńcy z 27.05.2018r.:
1. Rotary Club Olsztyn: Krzysztof i Anna Marczak, Małgorzata i Wojciech Smeszek
2. Stanisław Kwieciński, Marta i Krzysztof Kwiecińscy, Elżbieta i Krzysztof Krygielscy
3. Firma BARTBO- Kamila Bogucka
4. Przyjaciele naszego Domu z Ostródy- Jarosław Senyczak, Katarzyna Szymańska
5. Elżbieta Chruścik- Piekarnia „CHRUŚCIK”
6. Monika i Robert Tumiel- sklep INSIDE Morąg
7. Marek Zarowski- sklep zoologiczny Morąg
8. Prezes PSS Morąg -Dariusz Nachtygal
9. Przewodnicząca Osiedle ZATORZE - Renata Cołoś
10. Marek Raćkowski- firma RAXAM Morąg
11. Stefan Barnik- „Lodziarnia Parkowa” Morąg
12. Mariola i Kazimierz Markowscy- sklep DAMARK Morąg
13. Dariusz Kikoła - PHU DEREK
14. Adam Szczeciński - Przedsiębiorstwo EKKA
15. Elwira Sosnowska- „Świat firan” Morąg
16. Norbert Szulc- NORBUD
17. Monika Król- PH „Junior” z Morąga
18. Karolina Dobkowska –„GLAMUR” Morąg
19. Aleksandra Zwierzchowska- „DAY SPA” Jurki
20. Anna Szymańska- Studio urody „BEAUTY” Łukta
21. Małgorzata Sarna „Warsztat Fryzjerski” Morąg
22. Dorota Topolska- rowery wodne
23. Michał Rydzewski- „LEO CENTER” Morąg
24. Sklep Jasam Morąg
25. Przemysław Kułakowski - Firma GRATKA
26. Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Morąga
27. Jacek Czajkowski, Paweł Kruszewski, Mirosław Ruść,
28. Dorota i Waldemar Pietkiewicz
29. Robert Sendrowski
30. Firma PROSPER Łukta
31. Marek Pilcek


08.04.2018
Podarunek od Rossmanna

( ... )


08.04.2018
Wycieczka do Olsztyna

Przyjaciele z Olsztyńskiego Rotary Club ponownie zorganizowali nam atrakcyjną wycieczkę. Tym razem zaprosili nasze dzieci do Parku Trampolin, Planetarium na seans filmowym i na poczęstunek w McDonald's. Byli tam między innymi: Prezydent Rotary Club Olsztyn - Marek Ciesielski, Tomek Malicki , Małgorzata Śmieszek.


02.03.2018
Świetlica Środowiskowa

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin rozpoczęło realizację projektu - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe, dożywianie dzieci, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne. Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Morąg. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czuwa nad realizacją projektu. Dzieci są objęte opieką i wsparciem trzy dni w tygodniu w godzinach od 15 do 18. W ramach zajęć dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania, uczą się jak kreatywnie spędzać wolny czas, a także uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w celu wyrównania braków edukacyjnych. Zajęcia z Pedagogiem mają na celu uczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności komunikowania się z rodzicami i między sobą.
Ponadto uczestnicy świetlicy objęci są opieką socjalną, zapewniono im posiłki (podwieczorek i kolację), które przygotowują wspólnie z wychowawcami. Dzięki temu uczą się zasad bezpieczeństwa i higieny, zasad prawidłowego odżywiania oraz samodzielności. Organizowane są też spotkania z rodzicami, by wzmocnić pozycję rodziny, uświadomić im rolę w życiu dziecka i szansę na poprawę sytuacji rodzinnej.


8.02.2018
Mamy nowy dach

No i mamy nowy dach . Roboty trwały od 26 stycznia do 8 lutego 2018. Ekipa Pana Pawła wykonała prace w ekspresowym tempie. Dach oprócz nowego pokrycia, został również docieplony i już odczuwamy skutki tej naprawy. W pokojach jest dużo przytulniej i cieplej. Niedługo zaczynamy malowanie pomieszczeń, aby zlikwidować zacieki po wcześniejszych nieszczelnościach. :) :) :) Pozdrawiamy ekipę remontową :) oraz dziękujemy Starostwu Powiatowemu Ostróda, które przeznaczyło większość środków finansowych na powyższy cel :)


7.02.2018
Zapraszamy do wspierania naszych placówek