konto Stowarzyszenia: 40 2030 0045 1110 0000 0199 3220
Morąg   14-300,  ul. Żeromskiego 19   e-mail Domu: ddmorag@wp.pl   tel./fax.: 89-757-4440   e-mail Stowarzyszenia: mostwr@wp.pl
Kilka zdjęć Gwiazd, które nas zaszczyciły obecnością w naszym domu.