.
konto Stowarzyszenia: 40 2030 0045 1110 0000 0199 3220
Morąg   14-300,  ul. Żeromskiego 19   e-mail Domu: ddmorag@wp.pl   tel./fax.: 89-757-4440   e-mail Stowarzyszenia: mostwr@wp.pl
Chciałabym serdecznie powitać wszystkich na stronie internetowej naszych Domów !
Dom Dziecka w Morągu został powołany do życia w 1946 roku przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Od roku 1999 organem prowadzącym jest Powiat Ostródzki.
Od roku 2008 zarządzanie domem przejęło Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin, które powstało
z inicjatywy wszystkich pracowników naszej placówki. Kontynuujemy dbałość o swoich podopiecznych, ich wychowanie i wdrażanie w życie dorosłe. Do 2013 roku w placówce przebywało 62 wychowanków.
Aktualnie jest tak ... W związku z Umową zawartą w dniu 02.01.2013r. pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin, Dom Dziecka w Morągu został przekształcony i podzielony na trzy oddzielne placówki opiekuńczo – wychowawcze. Nowym jednostkom organizacyjnym zostały nadane statuty oraz regulaminy organizacyjne.
Tak oto powstały :
1. Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK” , dla 30 wychowanków.
2. Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK 1” , dla 14 wychowanków
3. Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK 2” , dla 14 wychowanków
Dyrektorem tych trzech placówek jestem od 1 lipca 2010r.
Domy Dziecka w Morągu obejmują opieką dzieci od 10 do 25 (jeżeli wychowanek się uczy) roku życia.
Osoby chcące wesprzeć nasze Placówki prosimy o kontakt lub wpłaty na konto:
Morąskie Stowarzyszenia Wspierania Rodzin w Morągu.
BGŻ: 40 2030 0045 1110 0000 0199 3220
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.
Z pozdrowieniami         
mgr Jolanta Pilcek         

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

PCPR OSTRÓDA